Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

آغاز ثبت نام

کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته میتوانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز از روز سه شنبه مورخ 1398/07/09 به محل موسسه مراجعه و فرایند ثبت نام خود را تکمیل نمایند.

کارتابل کارکنان موسسه

سامانه جامع آموزش

کتابخانه موسسه

کتابخانه آنلاین موسسه آموزش عالی امین

خبرنامه ماهانه

خودتان را از آخرین تغییرات آپدیت کنید:

اتصال به ما

 

بازدید مجازی