Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

سامانه آموزش مجازی

فرم درخواست مسائل آموزشی

سامانه جامع آموزش

اطلاعیه شماره ۲ کمیسیون موارد خاص

راهنمای ثبت درخواست های کمیسیون بررسی موارد خاص
 
 
کلیه درخواست های دانشجویی دانشگاه امین از این پس صرفا بایستی از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/، ارسال گردد و مدارک موجود نیز بایستی پیوست گردد.
 
 
مراحل لازم جهت پیگیری درخواست به شکل زیر است:
 
ثبت درخواست و ارسال مدارک و تایید
 
تایید ، برگشت و یا عدم تایید درخواست توسط کارشناس آموزش مربوطه در دانشکده 
 
مراجعه حضوری به کارشناس کمیسیون موارد خاص (آقای ری شهری)
 
مراجعه حضوری به کارشناس بهداشت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی(درصورتی که مشکل شما در زمینه مباحث بیماری های جسمی و یا روحی و روانی باشد)
 
مراجعه حضوری به کارشناس مشاوره مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
 
تشکیل جلسه توسط اعضای شورای کمیسیون موارد خاص دانشگاه و اعلام رأی
 
مشاهده ی رأی توسط دانشجو و پیگیری های حضوری مورد نیاز
 
ضمنا کلیه درخواست های کمیسیون موارد خاصی که نیاز به رای و نظر استانی داشته باشد از طریق دانشگاه  به دبیرخانه کمیسیون استان اصفهان ارجاع می گردد.

خبرنامه ماهانه

خودتان را از آخرین تغییرات آپدیت کنید:

اتصال به ما

 

بازدید مجازی