چشم انداز امین در روانشناسی کاربردی

سال سوم-شماره1-بهار1394

مقایسه ی نیمرخ روانی افراد دارای حیوان خانگی و افراد فاقد حیوان خانگی ساکن شهر اصفهان

نگین رحمانی،  امین برازنده


 

پیش بینی تاب آوری براساس هوش معنوی در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه امین

آسیه صادقی، سارا آقابابایی


 

بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان و تکانشگری در نوجوانان بد سرپرست

عاطفه زینلی ، سارا آقابابایی


 

بررسی مشکلات ارتباطی زنان با خانواده همسر: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسی

بنفشه کاظم پور، کاوه ضیائی


 

مقایسه ویژگی های شخصیتی نئو و سلامت روان بین بزهکاران و افراد عادی در شهر اصفهان

پریسا کیوانداریان، سیدمحمدرضا صمصام شریعت


 

رابطه رضایت زناشویی با انواع دلبستگی در زنان متأهل نجف آباد

الهام مغزی ، مهرداد دشتی


 

مقایسه مشکلات رفتاری کودکان مادران با شفقت به خود بالا و پایین در کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان

اکرمه انصاری، زهره رنجبر کهن


 

 

Cheshmandaz Amin in Applied Psychology

Spring 2015-Vol3.N1 

به وب سایت معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی امین خوش آمدید

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction