مؤسسه آموزش عالی امین فولاد شهر اصفهان

پنجمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید واشتغال

اسفند ماه 1396

ارکان همایش:

الف- اعضای شورای راهبری همایش

 • رئیس همایش: دکتر علیرضا انصاری. استادیار موسسه آموزش عالی امین فولادشهر
 • دبیر علمی همایش: دکترسید مسعود پورسعید. استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
 • دبیر اجرایی همایش: نوید ری شهری

ب- اعضای کمیته علمی همایش

 • دکتر اله مراد سیف.                   دانشیار و رئیس مرکز مطالعات اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
 • دکتر جعفر رحمانی.                   دانشیار گروه مدیریت و آینده پژوهی جامعه المصطفی العالمیه
 • دکتر سید محسن علامه.            دانشیار مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
 • دکتر علیرضا انصاری.                 استادیار مدیریت استراتژیک موسسه آموزش عالی امین فولادشهر
 • دکتر حسین دری.                     استادیار مرکز مطالعات اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 • دکتر محمد کارکنان                  استادیار جامعه شناسی دانشگاه کاشان
 • دکتر علی اکبر حافظیه.             استادیار مرکز مطالعات اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 • دکتر سید مسعود پورسعید.       استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 • دکتر محمد زاهدی.                   استادیار اقتصاد دانشگاه  پیام نور اصفهان
 • دکتر محمدرضا دلوی.                استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • دکتر امیر هرتمنی.                    استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • دکتر لیلا سلطانی.                     استادیار موسسه آموزش عالی امین فولاد شهر
 • دکتر زهره رنجبر کهن.              استادیار مؤسسه آموزش عالی امین فولاد شهرد
 • دکتر مریم احمدی زهرانی.         هیات  علمی موسسه آموزش عالی امین فولاد شهر
 • دکتر محمدرضا سمیعیان.          هیات  علمی موسسه آموزش عالی امین فولاد شهر
 • دکتر محمد محسن میرباقر.        هیات  علمی موسسه آموزش عالی امین فولاد شهر
 • دکتر رضا کرمی.                        هیات  علمی موسسه آموزش عالی امین فولاد شهر
 • دکتر پروین هاشم پور.               استادیار  موسسه آموزش عالی امین فولاد شهر
 •  

ج- اعضای کمیته اجرایی:

 • ·         مهندس نرگس یوسفی
 • ·         علیرضا درودگر
 • ·         محمدرضا عندلیب
 • ·         امید هاشم زاده
 • ·         محمدجواد امانی

به وب سایت معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی امین خوش آمدید

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction