مدیریت جهادی،کارآفرینی،اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی

مدیریت منابع انسانی،سبک مدیریت جهای و نقش اقتصاد مردمی در اقتصاد مقاومتی

جایگاه نفت،معدن،گردشگری،امنیت غذایی و سلامت در اقتصاد مقاومتی

نقش بحران های اجتماعی،منطقه ای و فرا منطقه ای در اقتصاد مقاومتی

تعاملات منطقه ای و بین المللی و دیپلماسی تجاری دراقتصاد مقاومتی

بهره وری،مدیریت تولید و صادرات،عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی

نقش بانک ها،مالیات و بوروکراسی دولتی در اقتصاد مقاومتی

کارافرینی،سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی در اقتصاد مقاومتی

نقش مدیریت آب و کشاورزی در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاوتی همراه با برجام با نقض برجام

نقش نیروهای مسلح در اقتصاد مقاومتی

تعامل اقتصاد دانشی و اقتصاد مقاومتی

اصفهان و اقتصاد مقاومتی

به وب سایت معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی امین خوش آمدید

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction