کلیه دانشجویان میتوانند فرم های مربوط به پایان نامه را لینک های زیر دریافت نمایند :

 آیین نامه تدوین پایان نامه

کارشناسی ارشد

کارشناسی

فرمت پیشنهاده (پروپزال)کارشناسی ارشد

word

pdf

فرم پیشنهاده (پروپزال) کارشناسی

word

pdf

فرایند دفاع از پایان نامه های ارشد

pdf

فرم های قبل از دفاع

word

pdf

فرم های بعد از دفاع

word

pdf

به وب سایت معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی امین خوش آمدید

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction