خروجی سایت

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص تاریخ امتحان و لیست دروس معرفی به استاد ترم مهرماه 95-94

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درخواست دروس به صورت معرفی استاد داشته اند:

تاریخ امتحان کلیه دروس به تفکیک در روزهای 4 و 6 بهمن ماه در ساعت 10 صبح طبق جدول زمانبندی بوده و کلیه دانشجویان می بایست نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دانشگاه حضور داشته باشند.

دانشجویان مذکور می بایست لیست زیر را جهت اطلاع از استاد مربوطه و زمان امتحان خود دریافت نمایند و درصورتی که اسامی آنها در لیست موجود نباشد تا تاریخ 01/11/94 به آموزش مرکزی (امینی) مراجعه نمایند لذا عدم حضور به موقع به منزله غیبت و انصراف دانشجو از امتحان مربوطه بوده و به هیج وجه امکان امتحان مجدد وجود نخواهد داشت.

برای دریافت لیست دروس و جزئیات بیشتر زمانبندی اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص تاریخ امتحان و لیست دروس معرفی به استاد ترم تابستان 94-93

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درخواست دروس به صورت معرفی استاد داشته اند:

تاریخ امتحان کلیه دروس به تفکیک در روزهای 31 مرداد و 2 شهریور ماه در ساعت 10 صبح طبق جدول زمانبندی بوده و کلیه دانشجویان می بایست نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دانشگاه حضور داشته باشند.

دانشجویان مذکور می بایست لیست زیر را جهت اطلاع از استاد مربوطه و زمان امتحان خود دریافت نمایند و درصورتی که اسامی آنها در لیست موجود نباشد تا تاریخ 29/05/94 به آموزش مرکزی (امینی) مراجعه نمایند لذا عدم حضور به موقع به منزله غیبت و انصراف دانشجو از امتحان مربوطه بوده و به هیج وجه امکان امتحان مجدد وجود نخواهد داشت.

برای دریافت لیست دروس و جزئیات بیشتر زمانبندی اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه مهم آموزش درخصوص اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 93-94

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز:

باتوجه به تغییر زمان امتحان برخی از دروس و فعال شدن کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ 94/3/4 تا 94/3/9 (به مدت 5 روز) تمامی دانشجویان می بایست درتاریخ فوق به سامانه دانشجویی خود مراجعه نمایند و کارت ورود به جلسه خود را اخذ کنند.

لازم به ذکر است:

1 - پس از اخذ کارت ورود به جلسه حتما به تاریخ و زمان امتحان خود دقت نمایید و نیم ساعت قبل از شروع امتحانات در دانشگاه حضور یابید.

2- تمامی تذکرات انتهای کارت ورود به جلسه را به دقت مطالعه نمایید.

3-جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان میبایست تسویه حساب کامل نمایید.

4-زمان حذف اضطراری نیز از تاریخ 94/2/31 به مدت 24 ساعت میباشد.

5-دانشجویان ترم اول جهت ورود به سامانه از شماره دانشجویی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

آخرین اطلاعیه آموزش در خصوص انتخاب واحد ترم بهمن 93

الف ) قابل توجه تمامی دانشجویانی که به دلایل زیر موفق به انتخاب واحد نگردیده اند:

1- عدم مراجعه به موقع به سایت و انجام ندادن انتخاب واحد ( برای دانشجویان ترم آخر یا غیر ترم آخر)

2- دانشجویانی که به دلیل حضور در کمسیون موارد خاص موفق به انتخاب واحد نگردیده اند

3- دانشجویان تکمیل ظرفیت

لازم است روز شنبه مورخ 18/11/93 به آموزش دانشکده جهت مشخص شدن وضعیت انتخاب واحد خود مراجعه نمایند.

تذکر: دانشجویانی که در این زمان به آموزش دانشکده خود مراجعه نکنند ترم بهمن برای ایشان مرخصی تحصیلی لحاظ خواهد شد.

ب ) زمان حذف و اضافه طبق تقویم آموزشی روزهای 19 و 20 بهمن ماه بوده که دانشجویان می توانند تعداد 2 درس خود را اضافه یا کم نمایند و 2 درس را نیز تغییر گروه دهند.

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص تمدید زمان انتخاب واحد ترم بهمن 93

قابل توجه تمامی دانشجویان عزیز

با توجه به مراجعات مکرر دانشجویان در خصوص عدم انتخاب واحد در زمان مقرر، طی مصوبه شورای آموزش امکان انتخاب واحد برای تمامی دانشجویان در روزهای جمعه 10 بهمن ماه و شنبه 11 بهمن ماه فراهم گردید. لذا با توجه به اطلاعیه قبلی مبنی بر عدم امکان انتخاب واحد دستی دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد ننموده اند موظف به واحد گیری در روزهای اعلام شده می باشند در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

لازم به ذکر است امکان انتخاب واحد از طریق سامانه برای  دانشجویانی که به علت تکمیل سنوات نتوانسته اند انتخاب واحد کنند فراهم گردید و این عزیزان می بایت نسبت به واحد گیری خود اقدام نمایند.

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص زمان انتخاب واحد ترم بهمن 93

قابل توجه کلیه دانشجویان :

با توجه به فعال سازی امکان پرداخت شهریه بصورت آنلاین برای دانشجویان از طریق سامانه دانشجویی توسط شرکت پشتیبانی کننده سامانه زمان انتخاب واحد با یک روز تاخیر به روزهای 7 بهمن ماه (کارشناسی پیوسته) ، 8 بهمن ماه (کارشناسی ناپیوسته) ، 9 بهمن ماه (کاردانی) و 10 بهمن ماه (کارشناسی ارشد) انتقال یافت لذا با توجه به اینکه در زمان حذف و اضافه فقط امکان حذف و اخذ 2 درس ممکن می باشد نسبت به اخذ تمامی واحدهای درسی مورد نیاز در زمان انتخاب واحد اقدام نمایید درضمن انتخاب واحد دستی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

لازم به ذکر است دانشجویان ترم آخر می بایست تمامی واحدهای درسی خود را از طریق سامانه اخذ نمایند و در خصوص اخذ دروسی که دارای تداخل ، عدم رعایت پیش نیاز یا عدم ارائه درس می باشد در روز شنبه مورخ 11 بهمن ماه با مراجعه حضوری به دانشکده مربوطه اقدام نمایند.

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص تاریخ امتحان و لیست دروس معرفی به استاد ترم مهر 94-93

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درخواست دروس به صورت معرفی استاد داشته اند:

تاریخ امتحان کلیه دروس به تفکیک در روزهای 29 و 30 دی ماه در ساعت 10 صبح طبق جدول زمانبندی بوده و کلیه دانشجویان می بایست نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دانشگاه حضور داشته باشند.

دانشجویان مذکور می بایست لیست زیر را جهت اطلاع از استاد مربوطه و زمان امتحان خود دریافت نمایند و درصورتی که اسامی آنها در لیست موجود نباشد تا تاریخ 28/10/93 به آموزش مرکزی (امینی) مراجعه نمایند لذا عدم حضور به موقع به منزله غیبت و انصراف دانشجو از امتحان مربوطه بوده و به هیج وجه امکان امتحان مجدد وجود نخواهد داشت.

برای دریافت لیست دروس و جزئیات بیشتر زمانبندی اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص تاریخ امتحان و لیست دروس معرفی به استاد ترم تابستان 93-92

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درخواست دروس به صورت معرفی استاد داشته اند:

تاریخ امتحان کلیه دروس به تفکیک در روزهای 9 و 12 شهریور ماه در ساعت 10 صبح طبق جدول زمانبندی بوده و کلیه دانشجویان می بایست نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دانشگاه حضور داشته باشند.

دانشجویان مذکور می بایست لیست زیر را جهت اطلاع از استاد مربوطه و زمان امتحان خود دریافت نمایند و درصورتی که اسامی آنها در لیست موجود نباشد تا تاریخ 08/06/93 به آموزش مرکزی (امینی) مراجعه نمایند لذا عدم حضور به موقع به منزله غیبت و انصراف دانشجو از امتحان مربوطه بوده و به هیج وجه امکان امتحان مجدد وجود نخواهد داشت.

برای دریافت لیست دروس و جزئیات بیشتر زمانبندی اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص زمان انتخاب واحد ترم مهرماه 94-93

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز :

زمان انتخاب واحد ترم مهر ماه سال تحصیلی 94-93 به تفکیک مقطع مطابق با جدول زمان بندی زیر می باشد.

زمان انتخاب واحد

مقطع

شنبه 25 مردادماه به مدت یک روز از ساعت 00:00 لغایت 24:00

کاردانی

یکشنبه 26 مردادماه به مدت یک روز از ساعت 00:00 لغایت 24:00

کارشناسی ناپیوسته

دوشنبه 27 مردادماه به مدت یک روز از ساعت 00:00 لغایت 24:00

کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص اخذ دروس معرفی به استاد ترم تابستان 93

قابل توجه کلیه دانشجویان ترم آخر:

جهت اخذ دروس مورد نیاز فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم اخذ دروس معرفی به استاد.

آرشیو اخبار

سامانه آموزش

 

 

ویژه اساتید

استاد گرامی لطفا جهت دانلود بسته امتحانات اینجا کلیک نمایید.
توضیحات : لطفا جهت راهنمایی و استفاده بهتر ابتدا فایل دستورالعمل موجود در بسته را مطالعه نمایید.

درضمن برای دریافت پسورد فایل و همچنین کد کاربری و کلمه عبور جهت ورود نمرات به دایره امتحانات مراجعه نمایید.

حاضرین در سایت

ما 162 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اخبار دانشکده تحصیلات تکمیلی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است