اطلاعیه آموزش در خصوص تاریخ امتحان و لیست دروس معرفی به استاد ترم بهمن 93-92

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درخواست دروس به صورت معرفی استاد داشته اند و فرم مربوطه را به آموزش مرکزی تحویل نموده اند:

تاریخ امتحان کلیه دروس به تفکیک در روزهای 31 اردیبهشت ماه و 04 خردادماه در ساعت 10 صبح طبق جدول زمانبندی بوده و کلیه دانشجویان می بایست نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دانشگاه حضور داشته باشند.

لازم به ذکر است لیست زیر را جهت اطلاع از استاد مربوطه و زمان امتحان خود دریافت نمایند و درصورتی که شماره دانشجویی آنها در لیست موجود نباشد میبایست تا تاریخ 21/02/93 به آموزش مرکزی (امینی) مراجعه نمایند لذا عدم حضور به موقع به منزله غیبت و انصراف دانشجو از امتحان مربوطه بوده و به هیج وجه امکان امتحان مجدد وجود نخواهد داشت.

برای دریافت لیست دروس و جزئیات بیشتر زمانبندی اینجا کلیک کنید.